Kepulauan Nusantara yang terletak di antara dua benua (benua Asia dan benua Australia) dan di antara dua samudera (samudera Hindia dan samudera Pasifik). Kepulauan Nusantara dihuni oleh beratus-ratus suku bangsa, yang masing-masing mempunyai sejarah, kebudayaan, adat-istiadat dan bahasa sendiri-sendiri. Di abad-abad yang silam di beberapa tempat di kepulauan Nusantara itu...Continue Reading